Phim Tiểu Sử
Chàng Trai Vô Tận

Chàng Trai Vô Tận

The Man Who Knew Infinity…

Tut

Tut

Tut - 2015

3 / 3
Nữ Hoàng

Nữ Hoàng

The Queen - 2006

Bác Sĩ Tài Ba

Bác Sĩ Tài Ba

Bogowie - 2014

Họa Sĩ Kỳ Tài

Họa Sĩ Kỳ Tài

Mr. Turner - 2014

Lính Bắn Tỉa Mỹ

Lính Bắn Tỉa Mỹ

American Sniper - 2014

Người Giải Phóng

Người Giải Phóng

The Liberator - 2013

Hành Trình Nam Mỹ

Hành Trình Nam Mỹ

The Motorcycle Diaries - 2004

Người Giải Phóng

Người Giải Phóng

The Liberator - 2013

Điệu Valse Của Ký Ức

Điệu Valse Của Ký Ức

Waltz with Bashir - 2008

Khi Cựu Binh Trở Về

Khi Cựu Binh Trở Về

Walking Tall - 2004

Trò Chơi Giải Mã

Trò Chơi Giải Mã

The Imitation Game - 2014

Thuyết Vạn Vật

Thuyết Vạn Vật

The Theory of Everything -…

Mắt To

Mắt To

Big Eyes - 2014

Võ Sĩ Đấu Vật

Võ Sĩ Đấu Vật

Foxcatcher - 2014

Huyền Thoại Võ Sĩ

Huyền Thoại Võ Sĩ

Fighter in the Wind -…

Thiếu Nữ Nổi Loạn

Thiếu Nữ Nổi Loạn

The Runaways - 2010

Mưu Cầu Hạnh Phúc

Mưu Cầu Hạnh Phúc

The Pursuit of Happyness -…

Lạc Đến Châu Phi

Lạc Đến Châu Phi

Nowhere in Africa - 2001

Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến

The Admiral: Roaring Currents -…