Phim Tiểu Sử
Kẻ Cuồng Sát Biến Thái

Kẻ Cuồng Sát Biến Thái

Extremely Wicked Shockingly Evil and…

Không Còn Gì Để Mất

Không Còn Gì Để Mất

Nothing to Lose - 2018

Người Phát Minh Ra Giáng Sinh

Người Phát Minh Ra Giáng…

The Man Who Invented Christmas…

Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng

Câu Chuyện Lý Tiểu Long:…

Birth of the Dragon -…

Chàng Trai Vô Tận

Chàng Trai Vô Tận

The Man Who Knew Infinity…

Tut

Tut

Tut - 2015

3 / 3
Nữ Hoàng

Nữ Hoàng

The Queen - 2006

Bác Sĩ Tài Ba

Bác Sĩ Tài Ba

Bogowie - 2014

Họa Sĩ Kỳ Tài

Họa Sĩ Kỳ Tài

Mr. Turner - 2014

Lính Bắn Tỉa Mỹ

Lính Bắn Tỉa Mỹ

American Sniper - 2014

Người Giải Phóng

Người Giải Phóng

The Liberator - 2013

Người Giải Phóng

Người Giải Phóng

The Liberator - 2013

Điệu Valse Của Ký Ức

Điệu Valse Của Ký Ức

Waltz with Bashir - 2008

Trò Chơi Giải Mã

Trò Chơi Giải Mã

The Imitation Game - 2014

Thuyết Vạn Vật

Thuyết Vạn Vật

The Theory of Everything -…

Mắt To

Mắt To

Big Eyes - 2014

Võ Sĩ Đấu Vật

Võ Sĩ Đấu Vật

Foxcatcher - 2014

Thiếu Nữ Nổi Loạn

Thiếu Nữ Nổi Loạn

The Runaways - 2010

Mưu Cầu Hạnh Phúc

Mưu Cầu Hạnh Phúc

The Pursuit of Happyness -…

Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến

The Admiral: Roaring Currents -…