Phim Lịch Sử
Lô Cốt Bất Tử

Lô Cốt Bất Tử

Battle For Haditha - 2007

Đặc Vụ Quốc Gia

Đặc Vụ Quốc Gia

National Security - 2012

Huyền Thoại Vikings: Phần 2

Huyền Thoại Vikings: Phần 2

Vikings: Season 2 - 2014

10 / 10
Mặt Trận Thái Bình Dương: Phần 1

Mặt Trận Thái Bình Dương:…

The Pacific: Season 1 -…

10 / 10
Tôn Ngộ Không

Tôn Ngộ Không

Monkey Magic - 2007

Kẻ Vô Dụng: Phần 1

Kẻ Vô Dụng: Phần 1

Deadwood: Season 1 - 2004

12 / 12
Huyền Thoại Camelot: Phần 1

Huyền Thoại Camelot: Phần 1

Camelot: Season 1 - 2011

10 / 10
Trụ Cột Của Trái Đất

Trụ Cột Của Trái Đất

The Pillars of the Earth…

8 / 8
Tình Báo

Tình Báo

Madras Cafe - 2013

Đế Chế Tàn Bạo

Đế Chế Tàn Bạo

The Round Up - 2010

Thế Hệ Chiến Tranh

Thế Hệ Chiến Tranh

Generation War - 2013

Cha Đẻ Tàu Thần Châu

Cha Đẻ Tàu Thần Châu

Hsue-shen Tsien - 2012

Sát Nhân Trong Nhà

Sát Nhân Trong Nhà

Home Sweet Home - 2013

Spartacus: Phần 3 - Cuộc Chiến Nô Lệ

Spartacus: Phần 3 - Cuộc…

Spartacus: Season 3 - War…

10 / 10
Nhật Hoàng

Nhật Hoàng

Emperor - 2012

Điệp Huyết Cô Thành

Điệp Huyết Cô Thành

Death And Glory in Changde…

Căn Bệnh Thế Kỷ

Căn Bệnh Thế Kỷ

Dallas Buyers Club - 2013

Những Con Quỷ Của Da Vinci: Phần 2

Những Con Quỷ Của Da…

Da Vinci's Demons: Season 2…

10 / 10
Những Con Quỷ Của Da Vinci: Phần 1

Những Con Quỷ Của Da…

Da Vinci's Demons: Season 1…

8 / 8
Nhuộm Máu Nam Kinh

Nhuộm Máu Nam Kinh

City of Life and Death…