Phim Kinh Dị
Ma Cà Rồng Nguyên Thuỷ: Phần 4

Ma Cà Rồng Nguyên Thuỷ:…

The Originals: Season 4 -…

5 / 22
Nhà Nghỉ Bates: Phần 5

Nhà Nghỉ Bates: Phần 5

Bates Motel: Season 5 -…

8 / 10
Chuyện Ở Santa Clarita

Chuyện Ở Santa Clarita

Santa Clarita Diet - 2017

10 / 10
Tách Biệt

Tách Biệt

Split - 2017

Cầm Tù

Cầm Tù

Pet - 2016

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

Dont Kill It - 2017

Ánh Sáng Công Lý

Ánh Sáng Công Lý

Blowtorch - 2017

Đừng Gõ Cửa Hai Lần

Đừng Gõ Cửa Hai Lần

Don't Knock Twice - 2017

Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

The Weird Bride - 2016

Những Linh Hồn Của River: Phần 1
6 / 6
Kẻ Săn Đêm

Kẻ Săn Đêm

Nocturnal Animals - 2016

Nhân Ngư Hú

Nhân Ngư Hú

Siren - 2016

Đối Đầu Tử Thần

Đối Đầu Tử Thần

Phantasm Ravager - 2016

Ma Nhà Hát

Ma Nhà Hát

Ghost Theater - 2015

Nhà Mồ

Nhà Mồ

The Charnel House - 2016

mHD
Vùng Xác Sống

Vùng Xác Sống

The Girl with All the…

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Incarnate - 2016

Cánh Rừng Chết

Cánh Rừng Chết

Blackburn - 2016

Căn Phòng Bí Ẩn

Căn Phòng Bí Ẩn

The Disappointments Room - 2016

TM
Ngôi Nhà Chết Chóc

Ngôi Nhà Chết Chóc

The Unspoken - 2016