Phim kiếm Hiệp
Đại Chiến Âm Dương

Đại Chiến Âm Dương

The Knight of Shadows Between…

Võ Lâm Quái Thú

Võ Lâm Quái Thú

Kung Fu Monster - 2018

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu…

The Bravest Escort Group -…

Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương

Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại…

Detective Dee: The Four Heavenly…

Thích Khách Phong Lưu

Thích Khách Phong Lưu

Romantic Assassin - 2017

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Tú Xuân Đao 2: Chiến…

Brotherhood of Blades II: The…

Thích Khách Minh Triều

Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin -…

Đại Chiến Long Tích

Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar - 2017

Nhất Đại Lãng Khách

Nhất Đại Lãng Khách

The Last Wulin - 2017

Thần Kiếm

Thần Kiếm

Sword Master - 2016

Minh Triều Cẩm Y Vệ

Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming…

Thái Giám Siêu Năng Lực

Thái Giám Siêu Năng Lực

Super Eunuch - 2016

TM
Ninja Rùa

Ninja Rùa

TMNT - 2007

Kiếm Tình

Kiếm Tình

The Spirit Of The Swords…

Kiếm Tình

Kiếm Tình

The Spirit Of The Swords…

Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang

Thám Tử K: Bí Mật…

Detective K: Secret of the…

Vương Triều Nhục Dục

Vương Triều Nhục Dục

Empire of Lust - 2015

Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

Brotherhood of Blades - 2014

Hiệp Bổ

Hiệp Bổ

Man Hunter - 2014

Hành Thích Ngụy Vương

Hành Thích Ngụy Vương

Game of Assassins - 2013

 Đông Tà Tây Độc

Đông Tà Tây Độc

Ashes Of Time Redux -…

Dạ Yến

Dạ Yến

The Banquet - 2006

Naruto Shippuuden Movie 4: Tòa Tháp Bị Lãng Quên

Naruto Shippuuden Movie 4: Tòa…

Naruto Shippuuden The Movie 4:…

Naruto Shippuuden Movie 3: Người Kế Thừa Ngọn Lửa Của Ý Chí

Naruto Shippuuden Movie 3: Người…

Naruto Shippuuden The Movie 3:…