Phim Cổ Trang
Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp

Flying Swords Of Dragon Gate…

40 / 40
Pháp Sư Vô Tâm

Pháp Sư Vô Tâm

The Monster Killer - 2015

20 / 20
Dương Quý Phi

Dương Quý Phi

Lady Of The Dynasty -…

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down the Mountain…

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

Lục Tiểu Phụng Và Hoa…

Detectives And Doctors - 2015

43 / 50
Đại Hàn Đào Hoa Khai

Đại Hàn Đào Hoa Khai

Snow Blossom - 2014

SD
Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị

Ninja Kids!!! - 2011

Lưỡi gươm máu

Lưỡi gươm máu

Blades of Blood - 2010