Phim Cổ Trang
Thích Khách Minh Triều

Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin -…

Đại Chiến Long Tích

Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar - 2017

Tru Tiên 2
18 / 18
Huyễn Thành Vương Quốc Ảo
62 / 62
Tru Tiên

Tru Tiên

Thanh Vân Chí - 2016

55 / 55
Công Chúa Giải Ưu

Công Chúa Giải Ưu

Princess Jie You - 2016

45 / 45
Cửu Châu Thiên Không Thành

Cửu Châu Thiên Không Thành

Novaland: The Castle in the…

29 / 29
Bán Yêu Khuynh Thành

Bán Yêu Khuynh Thành

Demon Girl - 2016

20 / 20
Tú Lệ Giang Sơn

Tú Lệ Giang Sơn

Singing All Along - 2016

56 / 56
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5

Chinese Paladin 5 - 2016

45 / 45
Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương

Mirror of the Witch -…

20 / 20
Tuyệt Mệnh Quái Sư

Tuyệt Mệnh Quái Sư

Breaking Bad Fortune Teller -…

40 / 40
Ban Thục Truyền Kỳ

Ban Thục Truyền Kỳ

Ban Shu Legend - 2015

42 / 42
Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

The Legend Of Qin -…

58 / 58
Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Bắt Cóc Hoàng Đế Về…

The Emperor Through to the…

10 / 10
Con Bạc Hoàng Gia

Con Bạc Hoàng Gia

Jackpot - 2016

24 / 24
Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện

The Lotus Lantern - 2009

45 / 45
Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá

Six Flying Dragons - 2015

49 / 50
Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Green hill Fox Legend -…

32 / 32
Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia

The Merchant Gaekju - 2015

33 / 33
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức…

Go Princess Go - 2015

36 / 36
Vĩ Nhân Của Joseon

Vĩ Nhân Của Joseon

Jang Yeong Sil - 2016

2 / 24
Thiên Mệnh

Thiên Mệnh

Mandate of Heaven - 2013

20 / 20