Phim Cổ Trang
Công Chúa Và Chàng Mai

Công Chúa Và Chàng Mai

The Princess and the Matchmaker…

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu…

The Bravest Escort Group -…

Phong Thần Chiến Kỷ

Phong Thần Chiến Kỷ

The War Records of Deification…

Yêu Miêu Truyện

Yêu Miêu Truyện

Legend of The Demon Cat…

Vương Gia Bá Đạo

Vương Gia Bá Đạo

The Super Royal Highness -…

TM
Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí

Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí

Star of Tomorrow: Three Kingdoms…

TM
Giao Châu Truyện

Giao Châu Truyện

Legend Of The Naga Pearls…

TM
Thích Khách Minh Triều

Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin -…

Đại Chiến Long Tích

Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar - 2017

Cửu Châu Thiên Không Thành

Cửu Châu Thiên Không Thành

Novaland: The Castle in the…

29 / 29
Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá

Six Flying Dragons - 2015

49 / 50
Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Green hill Fox Legend -…

32 / 32
Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia

The Merchant Gaekju - 2015

33 / 33
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức…

Go Princess Go - 2015

36 / 36
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Đại Hán Tình Duyên

45 / 45
Tân Tây Du Ký

Tân Tây Du Ký

Journey To The West -2011

60 / 60
Truy Lùng Quái Yêu

Truy Lùng Quái Yêu

Monster Hunt - 2015

TM
Thợ May Hoàng Gia

Thợ May Hoàng Gia

The Royal Tailor - 2014

Dương Quý Phi

Dương Quý Phi

Lady Of The Dynasty -…

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down the Mountain…

Đại Hàn Đào Hoa Khai

Đại Hàn Đào Hoa Khai

Snow Blossom - 2014

SD
Ninja Loạn Thị

Ninja Loạn Thị

Ninja Kids!!! - 2011

Lưỡi gươm máu

Lưỡi gươm máu

Blades of Blood - 2010