Phim Chiến Tranh
Chiến Binh Taras Bulba

Chiến Binh Taras Bulba

Iron & Blood: The Legend…

Biệt Kích Ngầm: Đội 8

Biệt Kích Ngầm: Đội 8

Seal Team Eight: Behind Enemy…

Những Lá Thư Từ Iwo Jima

Những Lá Thư Từ Iwo…

Letters from Iwo Jima -…

Nữ Tình Báo

Nữ Tình Báo

Female Agents - 2008

Định Mệnh

Định Mệnh

Inglourious Basterds - 2009

Đội Quân Anh Hùng

Đội Quân Anh Hùng

Company of Heroes - 2013

Bên Dưới Ngọn Đồi 60

Bên Dưới Ngọn Đồi 60

Beneath Hill 60 - 2010

Binh Pháp Mặc Công

Binh Pháp Mặc Công

A Battle of Wits -…

Huyền Thoại Vikings: Phần 1

Huyền Thoại Vikings: Phần 1

Vikings: Season 1 - 2013

9 / 9
Tôi Là Người Lính

Tôi Là Người Lính

I Am Soldier - 2014

Miền Tây Hoang Dã

Miền Tây Hoang Dã

Hatfields & McCoys: Season 1…

Ngọn Cờ Chiến Thắng

Ngọn Cờ Chiến Thắng

Flags of Our Fathers -…

Cuộc Chiến Ở Ba Lan 1920

Cuộc Chiến Ở Ba Lan…

Battle of Warsaw 1920 -…

Huyền Thoại Đô Đốc Yamamoto

Huyền Thoại Đô Đốc Yamamoto

Admiral Yamamoto Attack on Pearl…

300: Đế Chế Nổi Dậy

300: Đế Chế Nổi Dậy

300: Rise of an Empire…

Chiến Binh Mang Tên Thánh

Chiến Binh Mang Tên Thánh

Saints and Soldiers: Airborne Creed…

Cuộc Chiến Cristeros

Cuộc Chiến Cristeros

For Greater Glory: The True…