Phim Bí Ẩn
Ẩn Trốn

Ẩn Trốn

Shelter - 2010

Lời Nguyền Trên Dãy Apls

Lời Nguyền Trên Dãy Apls

Sennentuntschi: Curse of the Alps…

Cô Nhi Viện

Cô Nhi Viện

The Orphanage - 2007

Chuyến Tàu Chết Người

Chuyến Tàu Chết Người

The Midnight Meat Train -…

Kỵ Sĩ

Kỵ Sĩ

Horsemen - 2009

Người Chấp Bút

Người Chấp Bút

The Ghost Writer - 2010

Chuyến Tàu Tội Phạm

Chuyến Tàu Tội Phạm

Transsiberian - 2008

Nội Gián

Nội Gián

Tinker Tailor Soldier Spy -…

Bàn Tay Ngoại Cảm

Bàn Tay Ngoại Cảm

Psychometry - 2013

Cướp Biển Vùng Langkasuka

Cướp Biển Vùng Langkasuka

Queens of Langkasuka - 2008

Vòng Luân Hồi

Vòng Luân Hồi

Re-cycle - 2006

Đổ Nát

Đổ Nát

Wrecked - 2011

Kẻ Săn Đêm

Kẻ Săn Đêm

Prom Night - Unrated Version…

Công Viên Quốc Gia

Công Viên Quốc Gia

Parkland - Limited Version -…

Đồng Môn

Đồng Môn

Oldboy - 2013

Không Ai Khác

Không Ai Khác

Nobody Else But You -…

Số 9 Tử Thần

Số 9 Tử Thần

Nine Dead - 2010

Chuyến Tàu Đêm

Chuyến Tàu Đêm

Night Train - 2009

Linh Hồn Đánh Cắp

Linh Hồn Đánh Cắp

My Soul to Take -…