Phim Bí Ẩn
Mồ Chôn Tập Thể

Mồ Chôn Tập Thể

Open Grave - 2013

Phi Vụ Thế Kỷ

Phi Vụ Thế Kỷ

Now You See Me -…

Phút Giây Sinh Tử

Phút Giây Sinh Tử

88 Minutes - 2007

Cái Chết Trắng

Cái Chết Trắng

Whiteout - 2009

Lần Theo Hung Thủ

Lần Theo Hung Thủ

The Reckoning - 2014

Khế Ước Quỷ

Khế Ước Quỷ

The Pact II - 2014

Kẻ Sát Nhân Trường Oxford

Kẻ Sát Nhân Trường Oxford

The Oxford Murders - 2008

Tình Địch

Tình Địch

The Other Man - 2008

Số 23 Bí Ẩn

Số 23 Bí Ẩn

The Number 23 - 2007

Chuyến Xe Lúc Nửa Đêm

Chuyến Xe Lúc Nửa Đêm

The Midnight After - 2014

Giải Mã Mê Cung

Giải Mã Mê Cung

The Maze Runner - 2014

Thân Phận Kẻ Di Dân

Thân Phận Kẻ Di Dân

The Immigrant - 2013

Ảo Thuật Gia Tài Ba

Ảo Thuật Gia Tài Ba

The Illusionist - 2006

Nhà Số 81 Kinh Thành

Nhà Số 81 Kinh Thành

The House That Never Dies…

Đại Ma Thuật Sư

Đại Ma Thuật Sư

The Great Magician - 2012

Phòng Cách Ly

Phòng Cách Ly

The Clinic - 2010

Cuộc Gọi Bí Ẩn

Cuộc Gọi Bí Ẩn

The Caller - 2011

Tên Sát Nhân

Tên Sát Nhân

Stoker - 2013

Hồn Ma Báo Oán

Hồn Ma Báo Oán

Shutter - 2008