Phim United Arab Emirates
Sự Truyền Nhiễm

Sự Truyền Nhiễm

Contagion - 2011

Bệnh Điên

Bệnh Điên

The Crazies - 2010

Miền Đất Hứa

Miền Đất Hứa

Promised Land - 2012

Ma Tốc Độ 2: Linh Hồn Báo Thù

Ma Tốc Độ 2: Linh…

Ghost Rider: Spirit of Vengeance…

Đường Trở Về

Đường Trở Về

The Way Back - 2010