Phim Trung Quốc
Thích Khách Minh Triều

Thích Khách Minh Triều

The Ming Dynasty Assassin -…

Đại Chiến Long Tích

Đại Chiến Long Tích

Sacrificial Altar - 2017

Biệt Đội Đánh Thuê

Biệt Đội Đánh Thuê

Mercenary War - 2017

Quyết Đấu Anh Hào

Quyết Đấu Anh Hào

The Punch Man - 2016

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2

Tây Du Ký: Mối Tình…

Journey to the West 2:…

Võ Yoga

Võ Yoga

Kung Fu Yoga - 2017

 Biệt Đội Mãnh Hổ

Biệt Đội Mãnh Hổ

Railroad Tigers - 2016

Truyền Thuyết Ninja

Truyền Thuyết Ninja

Legend of Ninja - 2017

TM
Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

Giấc Mộng Tây Du 2:…

The Dream Journey 2 -…

Nhất Đại Lãng Khách

Nhất Đại Lãng Khách

The Last Wulin - 2017

Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

The Weird Bride - 2016

Tôi Cùng Anti Fan Kết Hôn

Tôi Cùng Anti Fan Kết…

I Married An Anti Fan…

Tru Tiên 2
18 / 18
 Nguy Thành Tiêm Bá

Nguy Thành Tiêm Bá

The Deadly Reclaim - 2016

Điệp Vụ Tam Giác Vàng

Điệp Vụ Tam Giác Vàng

Operation Mekong - 2016

Gương Mặt Quỷ 2

Gương Mặt Quỷ 2

Mysterious Face 2 - 2016

TM
Đại Thoại Tây Du 3

Đại Thoại Tây Du 3

A Chinese Odyssey: Part Three…

TM
Minh Triều Cẩm Y Vệ

Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming…

Lực Lượng Đặc Nhiệm

Lực Lượng Đặc Nhiệm

Ultimate Hero - 2016

TM