Phim Trung Quốc
Võ Yoga

Võ Yoga

Kung Fu Yoga - 2017

CAM
Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

The Weird Bride - 2016

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2

Tây Du Ký: Mối Tình…

Journey to the West 2:…

Tôi Cùng Anti Fan Kết Hôn

Tôi Cùng Anti Fan Kết…

I Married An Anti Fan…

Tru Tiên 2
18 / 18
 Nguy Thành Tiêm Bá

Nguy Thành Tiêm Bá

The Deadly Reclaim - 2016

Điệp Vụ Tam Giác Vàng

Điệp Vụ Tam Giác Vàng

Operation Mekong - 2016

Gương Mặt Quỷ 2

Gương Mặt Quỷ 2

Mysterious Face 2 - 2016

TM
Công Chúa Giải Ưu

Công Chúa Giải Ưu

Princess Jie You - 2016

45 / 45
Chim Sẻ

Chim Sẻ

Sparrow - 2016

69 / 69
Đại Thoại Tây Du 3

Đại Thoại Tây Du 3

A Chinese Odyssey: Part Three…

TM
Minh Triều Cẩm Y Vệ

Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming…

Lực Lượng Đặc Nhiệm

Lực Lượng Đặc Nhiệm

Ultimate Hero - 2016

TM
Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Nàng Công Chúa Tôi Yêu

My Little Princess -2016

16 / 16
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn…

Just One Smile is Very…

30 / 30
Vệ Sĩ Siêu Năng

Vệ Sĩ Siêu Năng

The Bodyguard - 2016

Ma Lạt Biến Hình Kế
37 / 37
Cuộc Chiến Nộ Giang

Cuộc Chiến Nộ Giang

The Fatal Mission - 2016

11 / 42
Hỏa Thiêu Vân

Hỏa Thiêu Vân

For A Few Bullets -…

Cổ Mộ Kỳ Bí

Cổ Mộ Kỳ Bí

Tomb Mystery - 2015

TM
Tình Yêu Tái Sinh

Tình Yêu Tái Sinh

The Rebirth Of Love -…