Phim Thái Lan
Pontianak Báo Thù

Pontianak Báo Thù

Revenge of the Pontianak (2019)

Krasue: Nụ Hôn Ma Quái

Krasue: Nụ Hôn Ma Quái

Krasue: Inhuman Kiss - 2019

Ông Anh Trời Đánh

Ông Anh Trời Đánh

Brother of the Year -…

Tài Khoản Ma

Tài Khoản Ma

Net I Die - 2017

Quảng Trường Ma

Quảng Trường Ma

Siam Square - 2017

Giao Ước Chết

Giao Ước Chết

The Promise - 2017

Võ Đài Đẫm Máu

Võ Đài Đẫm Máu

Lady BloodFight - 2016

Sự Hoán Đổi Trớ Trêu

Sự Hoán Đổi Trớ Trêu

Love Arumi Like - 2015

Bắt Cóc Trái Tim

Bắt Cóc Trái Tim

Freelance - 2015

Trai Đẹp Thời Nay

Trai Đẹp Thời Nay

Love Heaw Feaw Tott -…

Đơn Giản Là Tình Yêu

Đơn Giản Là Tình Yêu

It Gets Better - 2012

Ma Gương

Ma Gương

The Mirror - 2015

Ngôi Làng Ma

Ngôi Làng Ma

The Black Death - 2015

Gái Hư

Gái Hư

Call Me Bad Girl -…

Mèo Mai Mối

Mèo Mai Mối

Cat A Wabb - 2015

Ma Của Ngày Hôm Qua

Ma Của Ngày Hôm Qua

Make Me Shudder 3 -…

Một Mình

Một Mình

Alone - 2007

SD
Hồn Ma Khó Tính

Hồn Ma Khó Tính

Ror Door Khao Chon Pee…

SD