Phim Singapore
Pontianak Báo Thù

Pontianak Báo Thù

Revenge of the Pontianak (2019)

Danh Sách Đen

Danh Sách Đen

The Menu - 2016

Bí Mật Địa Đạo

Bí Mật Địa Đạo

Chongqing Hot Pot - 2016

Trai Bao 2

Trai Bao 2

The Gigolo 2 - 2016

Lính Biên Phòng

Lính Biên Phòng

The Gatekeepers - 2012

Dàn Đồng Ca

Dàn Đồng Ca

Boychoir - 2014

Trong Đường

Trong Đường

The Road Within - 2014

Vua Mạt Chược

Vua Mạt Chược

King of Mahjong - 2015

Quan Tài Ngải Ám

Quan Tài Ngải Ám

The Coffin - 2008

Dũng Sĩ Dante

Dũng Sĩ Dante

Dante's Inferno: An Animated Epic…

Họa Bì

Họa Bì

Painted Skin - 2008

Đứa Con Ma

Đứa Con Ma

Ghost Child - 2013

Biệt Đội Chống Zoombie

Biệt Đội Chống Zoombie

Battle of the Damned -…

Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Dangerous Liaisons - 2012

Vân Đồ

Vân Đồ

Cloud Atlas - 2012