Phim Malaysia
Pontianak Báo Thù

Pontianak Báo Thù

Revenge of the Pontianak (2019)

Linh Hồn Quỷ Ám

Linh Hồn Quỷ Ám

Munafik 2 - 2018

Giải Cứu

Giải Cứu

Paskal - 2018

Đối Mặt Sinh Tử

Đối Mặt Sinh Tử

Crossroads One Two Jaga -…

Kẻ Sát Nhân

Kẻ Sát Nhân

When Geek Meets Serial Killer…

Thiếu Nữ Nổi Loạn

Thiếu Nữ Nổi Loạn

The Runaways - 2010

Ma Nữ

Ma Nữ

Penanggal: The Curse of the…

SD
Chiến Thần Viking

Chiến Thần Viking

Vikingdom - 2013

Ngũ Hổ Xã Hội Đen

Ngũ Hổ Xã Hội Đen

Kepong Gangster - 2012