Phim Hồng Kông
Kế Hoạch Liều Lĩnh

Kế Hoạch Liều Lĩnh

Foolish Plan - 2016

Đen Bạc Đỏ Tình

Đen Bạc Đỏ Tình

One Night Only - 2016

Thần Kiếm

Thần Kiếm

Sword Master - 2016

Kinh Tâm Phá

Kinh Tâm Phá

Heartfall Arises - 2016

Sứ Đồ Hành Giả

Sứ Đồ Hành Giả

Line Walker: The Movie -…

Hàn Chiến 2

Hàn Chiến 2

Cold War II - 2016

TM
Người Bố Thân Yêu

Người Bố Thân Yêu

Daddy Dearest - 2016

20 / 20
Luật Tù

Luật Tù

Imprisoned: Survival Guide for Rich…

Những Người Bạn

Những Người Bạn

House of Spirits - 2016

31 / 31
Những Tay Bố Già

Những Tay Bố Già

The Mobfathers - 2016

Đội Hành Động Liêm Chính 5

Đội Hành Động Liêm Chính…

ICAC Investigators 5 - 2016

5 / 5
Người Đàn Ông Tốt

Người Đàn Ông Tốt

To Be A Better Man…

42 / 42
Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Kẻ Cắp Gặp Bà Già

House of Wolves - 2016

Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Translator - 2016

44 / 44
Nghề Làm Đêm

Nghề Làm Đêm

Lazy Hazy Crazy - 2015

Đạp Huyết Tầm Mai

Đạp Huyết Tầm Mai

Port of Call - 2015

TM
Cảnh Khuyển Ba Đả
20 / 20
Bằng Chứng Thép

Bằng Chứng Thép

Sentence Me Guilty - 2016

mHD
Bóng Ma Nhà Hát

Bóng Ma Nhà Hát

Phantom Of The Theatre -…

TM