Phim Hồng Kông
Dã Thú

Dã Thú

The Brink - 2017

Trùm Hương Cảng

Trùm Hương Cảng

Chasing The Dragon - 2017

Mật Chiến

Mật Chiến

Eternal Wave - 2017

Sát Phá Lang 3: Tham Lang

Sát Phá Lang 3: Tham…

SPL 3 Paradox - 2017

Chiến Lang 2

Chiến Lang 2

Wolf Warriors II - 2017

Gái Gọi Hộp Đêm

Gái Gọi Hộp Đêm

Members Only - 2017

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Vampire Cleanup Department - 2017

Băng Đảng Buôn Súng

Băng Đảng Buôn Súng

Strangers - 2017

TM
Quy Tắc Trò Chơi

Quy Tắc Trò Chơi

The Game Changer - 2017

Siêu Mèo

Siêu Mèo

Meow - 2017

Tình Đậm Sâu

Tình Đậm Sâu

77 Heartbreaks - 2017

Nhà Số 81 Kinh Thành 2

Nhà Số 81 Kinh Thành…

The House That Never Dies…

Sóng Dữ

Sóng Dữ

Shock Wave - 2017

Chốn Ngục Tù

Chốn Ngục Tù

With Prisoners - 2017

Độc Giới

Độc Giới

Dealer Healer - 2017

Bầu Trời Máu Lửa

Bầu Trời Máu Lửa

Sky On Fire - 2016

Kế Hoạch Liều Lĩnh

Kế Hoạch Liều Lĩnh

Foolish Plan - 2016

Đen Bạc Đỏ Tình

Đen Bạc Đỏ Tình

One Night Only - 2016

Thần Kiếm

Thần Kiếm

Sword Master - 2016

Kinh Tâm Phá

Kinh Tâm Phá

Heartfall Arises - 2016

Sứ Đồ Hành Giả

Sứ Đồ Hành Giả

Line Walker: The Movie -…

Hàn Chiến 2

Hàn Chiến 2

Cold War II - 2016

TM
Luật Tù

Luật Tù

Imprisoned: Survival Guide for Rich…