Phim Hồng Kông
Sứ Mệnh Nội Gián 2

Sứ Mệnh Nội Gián 2

Line Walker 2 (2019)

Phim Cửu Long Bất Bại

Phim Cửu Long Bất Bại

The Invincible Dragon (2019)

Hắc Bang Đổi Nghề

Hắc Bang Đổi Nghề

Change of Gangster (2019)

Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện

Bão Trắng 2: Trùm Á…

The White Storm 2: Drug…

FHD
Lưu Lạc Địa Cầu

Lưu Lạc Địa Cầu

The Wandering Earth - 2019

Bí Mật Nhà Ma

Bí Mật Nhà Ma

Buyer Beware - 2018

Người Băng 2

Người Băng 2

Iceman The Time Traveller -…

Đặc Vụ Bất Chấp

Đặc Vụ Bất Chấp

Agent Mr Chan - 2018

Dã Thú

Dã Thú

The Brink - 2017

Trùm Hương Cảng

Trùm Hương Cảng

Chasing The Dragon - 2017

Mật Chiến

Mật Chiến

Eternal Wave - 2017

Sát Phá Lang 3: Tham Lang

Sát Phá Lang 3: Tham…

SPL 3 Paradox - 2017

Chiến Lang 2

Chiến Lang 2

Wolf Warriors II - 2017

Gái Gọi Hộp Đêm

Gái Gọi Hộp Đêm

Members Only - 2017

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Vampire Cleanup Department - 2017

Băng Đảng Buôn Súng

Băng Đảng Buôn Súng

Strangers - 2017

TM
Siêu Mèo

Siêu Mèo

Meow - 2017

Tình Đậm Sâu

Tình Đậm Sâu

77 Heartbreaks - 2017

Nhà Số 81 Kinh Thành 2

Nhà Số 81 Kinh Thành…

The House That Never Dies…

Chốn Ngục Tù

Chốn Ngục Tù

With Prisoners - 2017

Độc Giới

Độc Giới

Dealer Healer - 2017