Phim Hồng Kông
Độc Giới

Độc Giới

Dealer Healer - 2017

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Vampire Cleanup Department - 2017

Sóng Dữ

Sóng Dữ

Shock Wave - 2017

Quy Tắc Trò Chơi

Quy Tắc Trò Chơi

The Game Changer - 2017

Bầu Trời Máu Lửa

Bầu Trời Máu Lửa

Sky On Fire - 2016

Kế Hoạch Liều Lĩnh

Kế Hoạch Liều Lĩnh

Foolish Plan - 2016

Đen Bạc Đỏ Tình

Đen Bạc Đỏ Tình

One Night Only - 2016

Thần Kiếm

Thần Kiếm

Sword Master - 2016

Kinh Tâm Phá

Kinh Tâm Phá

Heartfall Arises - 2016

Sứ Đồ Hành Giả

Sứ Đồ Hành Giả

Line Walker: The Movie -…

Hàn Chiến 2

Hàn Chiến 2

Cold War II - 2016

TM
Người Bố Thân Yêu

Người Bố Thân Yêu

Daddy Dearest - 2016

20 / 20
Luật Tù

Luật Tù

Imprisoned: Survival Guide for Rich…

Những Người Bạn

Những Người Bạn

House of Spirits - 2016

31 / 31
Những Tay Bố Già

Những Tay Bố Già

The Mobfathers - 2016

Đội Hành Động Liêm Chính 5

Đội Hành Động Liêm Chính…

ICAC Investigators 5 - 2016

5 / 5
Người Đàn Ông Tốt

Người Đàn Ông Tốt

To Be A Better Man…

42 / 42
Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Kẻ Cắp Gặp Bà Già

House of Wolves - 2016

Nghề Làm Đêm

Nghề Làm Đêm

Lazy Hazy Crazy - 2015

Đạp Huyết Tầm Mai

Đạp Huyết Tầm Mai

Port of Call - 2015

TM