Phim Hàn Quốc
Năng Lực Siêu Phàm

Năng Lực Siêu Phàm

Psychokinesis - 2018

Yếu Nhân

Yếu Nhân

VIP - 2017

Đêm Ký Ức

Đêm Ký Ức

Forgotten - 2017

Thử Thách Thần Chết Giữa Hai Thế Giới

Thử Thách Thần Chết Giữa…

Along With The Gods The…

Ngày Không Còn Mẹ

Ngày Không Còn Mẹ

The Preparation - 2017

Đảo Địa Ngục

Đảo Địa Ngục

The Battleship Island - 2017

Tài Xế Taxi

Tài Xế Taxi

A Taxi Driver - 2017

Sự Thật

Sự Thật

Real - 2017

TM
Ác Nữ Báo Thù

Ác Nữ Báo Thù

The Villainess - 2017

Thành Phố Ảo

Thành Phố Ảo

Fabricated City - 2017

Thời Kỳ Đen Tối

Thời Kỳ Đen Tối

The Age of Shadows -…

Mình Thích Nhau Đi

Mình Thích Nhau Đi

Like For Likes - 2016

Ông Trùm

Ông Trùm

Master - 2016

Huyền Thoại Biển Xanh

Huyền Thoại Biển Xanh

The Legend Of The Blue…

20 / 20
Hoa Kiếm Hwarang

Hoa Kiếm Hwarang

Hwarang: The Beginning - 2016

16 / 16
Công Tố Viên Hung Bạo

Công Tố Viên Hung Bạo

A Violent Prosecutor - 2016

Tiếng Than

Tiếng Than

The Wailing - 2016

Ông Hoàng Shopping
16 / 16
Bản Đồ Máu

Bản Đồ Máu

The Map Against The World…

TM
Tinh Yêu Diệu Kỳ

Tinh Yêu Diệu Kỳ

Fantastic - 2016

16 / 16
Đường Hầm

Đường Hầm

The Tunnel - 2016

Chuyến Tàu Sinh Tử

Chuyến Tàu Sinh Tử

Train To Busan - 2016

Lộ Diện

Lộ Diện

Insane - 2016

Bộ Tứ Lừa Đảo

Bộ Tứ Lừa Đảo

Seondal: The Man Who Sells…