Phim Đài Loan
Phân Khu Thứ 9

Phân Khu Thứ 9

The 9th Precinct (2019)

Thòng Lọng Ma

Thòng Lọng Ma

The Rope Curse (2018)

Báo Cáo Giáo Viên Quái Quái Quái Quái Vật

Báo Cáo Giáo Viên Quái…

Mon Mon Mon Monsters -…

Nữ Sinh Mất Tích

Nữ Sinh Mất Tích

The Villagers - 2018

Hồ Quái Thú

Hồ Quái Thú

Freshwater - 2016

SD
Thì Thầm

Thì Thầm

Murmur Of The Hear -…

Cà Phê Đợi Một Người

Cà Phê Đợi Một Người

Cafe Waiting Love - 2014

Anh Hùng Du Côn

Anh Hùng Du Côn

Black & White: The Dawn…

Quán Cà Phê

Quán Cà Phê

Café. Waiting. Love - 2014

Đấu Trường Xác Sống

Đấu Trường Xác Sống

Zombie Fight Club - 2014

Tình Yêu Vô Toàn Thuận

Tình Yêu Vô Toàn Thuận

Campus Confidential - 2013

Tạm Biệt Đài Bắc

Tạm Biệt Đài Bắc

Taipei Exchanges - 2010

Mật Mã Ngầm

Mật Mã Ngầm

Silent Code - 2012

Nghe Tiếng Mưa Rơi

Nghe Tiếng Mưa Rơi

Rhythm Of The Rain -…

Có Một Ngày

Có Một Ngày

One Day - 2010

Sinh Tử Chiến

Sinh Tử Chiến

The King of Fighters -…

Căn Nhà Ma Quỷ

Căn Nhà Ma Quỷ

The House of the Devil…

Người Vợ Sắc Xảo

Người Vợ Sắc Xảo

The Fierce Wife Final Episode…

Bà Ơi

Bà Ơi

To My Dear Granny -…

Hoa Dạng

Hoa Dạng

Ripples of Desire - 2012

Trời Sinh Một Đôi

Trời Sinh Một Đôi

New Perfect Two - 2012

Người Hùng Chợ Đêm

Người Hùng Chợ Đêm

Night Market Hero - 2011