Phim Brasil
Kẻ Sát Nhân

Kẻ Sát Nhân

The Killer - 2017

Không Còn Gì Để Mất

Không Còn Gì Để Mất

Nothing to Lose - 2018

Gọi Em Bằng Tên Anh

Gọi Em Bằng Tên Anh

Call Me by Your Name…

Hai Con Thỏ

Hai Con Thỏ

2 Coelhos - 2012

Ngôi Nhà Ma

Ngôi Nhà Ma

Demonic - 2015

Khu Ổ Chuột

Khu Ổ Chuột

Trash - 2014

Biệt Đội Tinh Nhuệ 2: Kẻ Thù Bên Trong

Biệt Đội Tinh Nhuệ 2:…

Elite Squad: The Enemy Within…

Tăm Tối

Tăm Tối

Blindness - 2008

Góc Khuất

Góc Khuất

360 - 2011

Làm Lại Chính Mình

Làm Lại Chính Mình

The Way He Looks -…

Hai Con Thỏ

Hai Con Thỏ

2 Coelhos - 2012

Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Bruna Surfistinha - 2011

Trên Đường

Trên Đường

On the Road - 2012