Phim lẻ
Cô Em Họ Rachel

Cô Em Họ Rachel

My Cousin Rachel - 2017

Băng Đảng Buôn Súng

Băng Đảng Buôn Súng

Strangers - 2017

TM
Quy Tắc Trò Chơi

Quy Tắc Trò Chơi

The Game Changer - 2017

Khi Thú Cưng Là Khủng Long

Khi Thú Cưng Là Khủng…

My Pet Dinosaur - 2017

Quái Xế Baby

Quái Xế Baby

Baby Driver - 2017

Siêu Mèo

Siêu Mèo

Meow - 2017

Kẻ Bị Khai Trừ

Kẻ Bị Khai Trừ

The Bad Batch - 2016

Rám Nắng

Rám Nắng

Suntan - 2016

Thủ Đoạn Đàn Bà

Thủ Đoạn Đàn Bà

Lady Macbeth - 2016

Tình Đậm Sâu

Tình Đậm Sâu

77 Heartbreaks - 2017

Lời Nguyền Của Rồng Chúa

Lời Nguyền Của Rồng Chúa

The Dragon Spell - 2016

TM
Một Câu Chuyện Ma

Một Câu Chuyện Ma

A Ghost Story - 2017

Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí

Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí

Star of Tomorrow: Three Kingdoms…

TM
Kẻ Cắp Mặt Trăng 3

Kẻ Cắp Mặt Trăng 3

Despicable Me 3 - 2017

Mythica: Kẻ Sát Thần

Mythica: Kẻ Sát Thần

Mythica: The Godslayer - 2016

Cô Dâu Ma

Cô Dâu Ma

The Bride - 2017

Giao Châu Truyện

Giao Châu Truyện

Legend Of The Naga Pearls…

TM
Chiến Đao Đồ Lang

Chiến Đao Đồ Lang

Wolf Hunters - 2017

TM
Dưới Đáy Đại Dương

Dưới Đáy Đại Dương

47 Meters Down - 2017

Khác Lúc Đó

Khác Lúc Đó

Realityhigh - 2017

Sự Thật

Sự Thật

Real - 2017

TM