Phim lẻ
Võ Đạo

Võ Đạo

Shamo - 2007

Thất Kiếm

Thất Kiếm

Seven Swords - 2005

7 Kẻ Tâm Thần

7 Kẻ Tâm Thần

Seven Psychopaths - 2012

7 Số Phận

7 Số Phận

Seven Pounds - 2008

Thiết Lập

Thiết Lập

Setup - 2011

Ánh Trăng Nguy Hiểm

Ánh Trăng Nguy Hiểm

Serious Moonlight - 2009

Kung Fu Gấu Trúc

Kung Fu Gấu Trúc

Kung Fu Panda - 2008

Kung Fu Gấu Trúc 2

Kung Fu Gấu Trúc 2

Kung Fu Panda 2 -…

Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Kung Fu Hustle - 2004

Kung Fu Bóng Rổ

Kung Fu Bóng Rổ

Kung Fu Dunk - 2008

Kung Fu Hip-Hop 2

Kung Fu Hip-Hop 2

Kung Fu Hip-Hop 2 -…

Tình Một Đêm

Tình Một Đêm

Knocked Up - 2007

Chuyện Tình Sát Thủ

Chuyện Tình Sát Thủ

Knight and Day - 2010

Món nợ tình yêu

Món nợ tình yêu

Bad Couple - 2010

Bố đời

Bố đời

Bad Ass - 2012

Hội độc thân

Hội độc thân

Bachelorette - 2012

Tử Chiến Thành Jerusalem

Tử Chiến Thành Jerusalem

Kingdom of Heaven - 2005

King Kong

King Kong

King Kong - 2005

Mật mã sống còn

Mật mã sống còn

Babylon A.D - 2008

Thế thân

Thế thân

Avatar - 2009