Phim lẻ
Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

In Darkness - 2018

Thương Mến Simon

Thương Mến Simon

Love Simon - 2018

Nhật Ký Của Sara

Nhật Ký Của Sara

Saras Notebook - 2018

Người Lính Thứ 12

Người Lính Thứ 12

The 12th Man - 2017

Samson

Samson

Samson - 2018

Trốn Chạy Bố Mẹ

Trốn Chạy Bố Mẹ

Mom and Dad - 2018

Dinh Thự Winchester

Dinh Thự Winchester

Winchester - 2018

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc…

The Unity Of Heroes -…

Vụ Cướp Trong Tâm Bão

Vụ Cướp Trong Tâm Bão

The Hurricane Heist - 2018

Quái Nhân 2

Quái Nhân 2

Deadpool 2 - 2018

CAM
Nhọ Gặp Hên

Nhọ Gặp Hên

Gringo - 2018

Vùng Đất Câm Lặng

Vùng Đất Câm Lặng

A Quiet Place - 2018

Cuộc Chiến Thương Trường

Cuộc Chiến Thương Trường

Backstabbing for Beginners - 2018

Tái Xuất

Tái Xuất

Re Born - 2016

Địa Giới

Địa Giới

Terminal - 2018

Kẻ Ngoại Bang

Kẻ Ngoại Bang

The Outsider - 2018

Biển Xanh Sâu Thẳm 2

Biển Xanh Sâu Thẳm 2

Deep Blue Sea 2 -…

Báo Thù

Báo Thù

Revenge - 2018