Phim lẻ
Quyết Đấu 4

Quyết Đấu 4

Boyka: Undisputed IV - 2016

Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá

Vua Arthur: Thanh Gươm Trong…

King Arthur: Legend of the…

Thành Phố Ảo

Thành Phố Ảo

Fabricated City - 2017

Kẻ Đeo Bám

Kẻ Đeo Bám

Hunters Cove - 2017

Độc Giới

Độc Giới

Dealer Healer - 2017

Già Gân Trả Đũa

Già Gân Trả Đũa

Going in Style - 2017

Nhiệm Vụ Phi Phàm

Nhiệm Vụ Phi Phàm

Extraordinary Mission - 2017

Xác Ướp

Xác Ướp

The Mummy - 2017

Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng

Robot Đại Chiến 5: Chiến…

Transformers 5: The Last Knight…

CAM
Kẻ Cắp Mặt Trăng 3

Kẻ Cắp Mặt Trăng 3

Despicable Me 3 - 2017

CAM
Vợ Người Giữ Thú

Vợ Người Giữ Thú

The Zookeepers Wife - 2017

Ác Phụ

Ác Phụ

Inconceivable - 2017

Vỏ Bọc Ma

Vỏ Bọc Ma

Ghost In The Shell -…

Quái Vật Không Gian

Quái Vật Không Gian

Alien: Covenant - 2017

Nữ Thần Chiến Binh

Nữ Thần Chiến Binh

Wonder Woman - 2017

Lối Sống Trụy Lạc 2

Lối Sống Trụy Lạc 2

T2 Trainspotting - 2017

Giải Thoát Ký Ức

Giải Thoát Ký Ức

The Recall - 2017

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Biệt Đội Bắt Cương Thi

Vampire Cleanup Department - 2017

Sóng Dữ

Sóng Dữ

Shock Wave - 2017