Phim 1996
Vua Mạo Hiểm

Vua Mạo Hiểm

Dr. Wai in the Scriptures…

Trung Sĩ Bilko

Trung Sĩ Bilko

Sgt Bilko - 1996

Lý Trí Và Tình Cảm

Lý Trí Và Tình Cảm

Sense and Sensibility - 1995

12 Con Khỉ

12 Con Khỉ

Twelve Monkeys - 1995

Lối Sống Trụy Lạc

Lối Sống Trụy Lạc

Trainspotting - 1996

Tột Cùng Sợ Hãi

Tột Cùng Sợ Hãi

Primal Fear - 1996

Quyết Định Cuối Cùng

Quyết Định Cuối Cùng

Executive Decision - 1996

Nhà Đá

Nhà Đá

The Rock - 1996

Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

Sling Blade - 1996

Bến Thượng Hải

Bến Thượng Hải

Shanghai Grand - 1996

Tiếng Thét

Tiếng Thét

Scream - 1996

Từ Bình Minh Tới Hoàng Hôn

Từ Bình Minh Tới Hoàng…

From Dusk Till Dawn -…

Đại nội mật thám

Đại nội mật thám

Forbidden city cop - 1996

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Mission Impossible - 1996