Phim 1993
Bản Danh Sách Của Schindle

Bản Danh Sách Của Schindle

Schindler's List - 1993

Công Viên Kỷ Jura

Công Viên Kỷ Jura

Jurassic Park - 1993

Trong Tầm Lửa Đạn

Trong Tầm Lửa Đạn

In The Line of Fire…

Mục Tiêu Thép

Mục Tiêu Thép

Hard Target - 1993

Bá Vương Biệt Cơ

Bá Vương Biệt Cơ

Farewell My Concubine - 1993

Kẻ Phá Hủy

Kẻ Phá Hủy

Demolition Man - 1993

Thế Giới Hoàn Hảo

Thế Giới Hoàn Hảo

A Perfect World - 1993

Tế Công

Tế Công

The Mad Monk - 1993

Đêm Trắng Ở Seattle

Đêm Trắng Ở Seattle

Sleepless In Seattle - 1993

Âm Binh

Âm Binh

Army of Darkness - 1992

Cheo Leo Vách Núi

Cheo Leo Vách Núi

Cliffhanger - 1993

Quan Xẩm Lốc Cốc

Quan Xẩm Lốc Cốc

Hail The Judge - 1994

Chàng Nhạc Sĩ Guitar

Chàng Nhạc Sĩ Guitar

El mariachi - 1992

Ba Sắc Màu: Lam

Ba Sắc Màu: Lam

Three Colors: Blue - 1993

Once Upon a Time in China

Once Upon a Time in…

Once Upon a Time in…