Phim 1985
Ác Mộng Trên Phố Elm 2: Freddy Báo Thù

Ác Mộng Trên Phố Elm…

A Nightmare on Elm Street…

Rambo 2

Rambo 2

Rambo 2 - 1985