Phim 1965
Điệp Viên 007: Quả cầu sấm sét

Điệp Viên 007: Quả cầu…

James Bond 007: Thunderball -…

Điệp Viên 007: Ngón tay vàng

Điệp Viên 007: Ngón tay…

James Bond 007: Goldfinger -…