Phim 1963
Điệp Viên 007: Tiến Sĩ No

Điệp Viên 007: Tiến Sĩ…

James Bond 007: Dr. No…