The Brass Teapot - Ấm Trà Ma Thuật - 2012

The Brass Teapot - Ấm Trà Ma Thuật - 2012

Alice và John, cặp vợ chồng trẻ tuổi nhưng cuộc sống bấp bênh bỗng một ngày phát hiện được một chiếc ấm trà ma thuật, mà với chiếc ấm đó mọi ước mơ của 2 người đều được thực hiện...