Phim Sylvester Stallone
Không Dấu Vết

Không Dấu Vết

Backtrace - 2018

Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục

Kế Hoạch Đào Tẩu 2:…

Escape Plan 2: Hades -…

Biệt Đội Đánh Thuê 3

Biệt Đội Đánh Thuê 3

The Expendables 3 - 2014

Vượt Ngục

Vượt Ngục

Escape Plan - 2013

Viên Đạn Vào Đầu

Viên Đạn Vào Đầu

Bullet To The Head -…

Tình Yêu Nhiệm Màu

Tình Yêu Nhiệm Màu

Kambakkht Ishq - 2009

Rambo 4

Rambo 4

Rambo 4 - 2008

Biệt Đội Đánh Thuê

Biệt Đội Đánh Thuê

The Expendables - 2010

Biệt Đội Đánh Thuê 2

Biệt Đội Đánh Thuê 2

The Expendables 2 - 2012