Phim Simon Yam
Mật Chiến

Mật Chiến

Eternal Wave - 2017

Giao Châu Truyện

Giao Châu Truyện

Legend Of The Naga Pearls…

TM
Bóng Ma Nhà Hát

Bóng Ma Nhà Hát

Phantom Of The Theatre -…

TM
Diệt Môn

Diệt Môn

Bad Blood - 2010

 Nhiệm Vụ Đẫm Máu

Nhiệm Vụ Đẫm Máu

The Blood Bond - 2010

Không Lối Thoát

Không Lối Thoát

Tactical Unit - No Way…