Phim Simon Pegg
Địa Giới

Địa Giới

Terminal - 2018

Cầu Được Ước Thấy

Cầu Được Ước Thấy

Absolutely Anything - 2015

SD
Lên Ông

Lên Ông

Man Up - 2015

Ba Lần Chết Hụt

Ba Lần Chết Hụt

Kill Me Three Times -…

Chỗ Ngồi Trên Cái Chổi

Chỗ Ngồi Trên Cái Chổi

Room on the Broom -…

Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế

The World's End - 2013

Chỉ Là Số 0

Chỉ Là Số 0

Big Nothing - 2006

Mất Lực Vì Yêu

Mất Lực Vì Yêu

Run Fatboy Run - 2007

Siêu Cớm

Siêu Cớm

Hot Fuzz - 2007

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

A Fantastic Fear of Everything…