Phim Kiefer Sutherland
Tổng Thống Bất Đắc Dĩ: Phần 3

Tổng Thống Bất Đắc Dĩ:…

Designated Survivor: Season 3 -…

3 / 22
Tổng Thống Bất Đắc Dĩ: Phần 2

Tổng Thống Bất Đắc Dĩ:…

Designated Survivor: Season 2 -…

22 / 22
Tổng Thống Bất Đắc Dĩ

Tổng Thống Bất Đắc Dĩ

Designated Survivor - 2016

21 / 21
Tự Do: Phần 1

Tự Do: Phần 1

Touch: Season 1 - 2012

13 / 13
Gương Quỷ

Gương Quỷ

Mirrors - Unrated Version -…

24h Chống Khủng Bố: Phần 4
24 / 24
24h Chống Khủng Bố: Phần 3
24 / 24
24h Chống Khủng Bố: Phần 2
24 / 24
24h Chống Khủng Bố: Phần 1
24 / 24
 Kẻ Xưng Tội

Kẻ Xưng Tội

The Confession - 2011

Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế

Melancholia - 2011