Phim Jung-woo Ha
Chiến Dịch Ngầm

Chiến Dịch Ngầm

Take Point - 2018

Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng

Thử Thách Thần Chết: 49…

Along With the Gods: The…

Đường Hầm

Đường Hầm

The Tunnel - 2016

Thử Thách Thần Chết Giữa Hai Thế Giới

Thử Thách Thần Chết Giữa…

Along With The Gods The…

Cô Hầu Gái

Cô Hầu Gái

The Handmaiden - 2016

Sứ Mệnh Truy Sát

Sứ Mệnh Truy Sát

Assassination - 2015

Nhật Kí Bán Máu

Nhật Kí Bán Máu

Chronicle of a Blood Merchant…

Ác Quỷ Nghìn Năm

Ác Quỷ Nghìn Năm

Kundo: Age of the Rampant…

90 Phút Kinh Hoàng

90 Phút Kinh Hoàng

The Terror Live - 2013

Hồ Sơ Berlin

Hồ Sơ Berlin

The Berlin File - 2013

Kẻ Sát Nhân

Kẻ Sát Nhân

The Yellow Sea - Director's…

Găng Tơ Vô Danh

Găng Tơ Vô Danh

Nameless Gangster - 2012

Người Đi Săn

Người Đi Săn

The Chaser - 2008