Phim Jung-min Hwang
Đảo Địa Ngục

Đảo Địa Ngục

The Battleship Island - 2017

Công Tố Viên Hung Bạo

Công Tố Viên Hung Bạo

A Violent Prosecutor - 2016

Tiếng Than

Tiếng Than

The Wailing - 2016