Phim John Boyega
Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng

Chiến Tranh Giữa Các Vì…

Star Wars VIII: The Last…

CAM
Star Wars: Thần Lực Thức Tỉnh

Star Wars: Thần Lực Thức…

Star Wars: The Force Awakens…

Tổng Tấn Công

Tổng Tấn Công

Attack the Block - 2011