Phim Jean-Claude Van Damme
Mật Vụ Ngầm

Mật Vụ Ngầm

Black Water - 2018

Võ Sĩ Báo Thù

Võ Sĩ Báo Thù

Kickboxer: Retaliation - 2018

Tàn Sát

Tàn Sát

Kill em All - 2017

Buôn Bán Nội Tạng

Buôn Bán Nội Tạng

Pound of Flesh - 2015

Thử Thách Sống Còn

Thử Thách Sống Còn

Welcome to the Jungle -…

Jean Claude Van Damme

Jean Claude Van Damme

Jean Claude Van Damme -…

Cận Kề Kẻ Thù

Cận Kề Kẻ Thù

Enemies Closer - 2013

Trò Chơi Sát Thủ

Trò Chơi Sát Thủ

Assassination Games - 2011

6 Viên Đạn

6 Viên Đạn

6 Bullets - 2012

Sức Nóng

Sức Nóng

Swelter - 2014

Mắt Rồng

Mắt Rồng

Dragon Eyes

Người Nhân Bản

Người Nhân Bản

Replicant - 2011

Chiến Binh Vũ Trụ: Ngày Tính Sổ

Chiến Binh Vũ Trụ: Ngày…

Universal Soldier: Day of Reckoning…