Phim Henry Cavill
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi:…

Mission Impossible Fallout - 2018

Pháo Đài Thép

Pháo Đài Thép

Sand Castle - 2017

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý

Batman Đại Chiến Superman: Ánh…

Batman v Superman: Dawn of…

Miễn Là Được Việc

Miễn Là Được Việc

Whatever Works - 2009

Người Đàn Ông Thép

Người Đàn Ông Thép

Man of Steel - 2013

Máu Lửa

Máu Lửa

Blood Creek - 2009

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Ánh Sáng Cuối Con Đường

The Cold Light of Day…