Phim Gael García Bernal
Người Mộng Du

Người Mộng Du

The Science of Sleep -…

Thư Gửi Juliet

Thư Gửi Juliet

Letters to Juliet - 2010

Tháp Babel

Tháp Babel

Babel - 2006

Một Ít Của Thiên Đường

Một Ít Của Thiên Đường

A Little Bit of Heaven…

Tăm Tối

Tăm Tối

Blindness - 2008