Phim Forest Whitaker
Cưỡng Đoạt 3

Cưỡng Đoạt 3

Taken 3 - 2014

Lạc Vào Chốn Hoang Dã

Lạc Vào Chốn Hoang Dã

Where the Wild Things Are…

Vị Vua Cuối Cùng Của Scotland

Vị Vua Cuối Cùng Của…

The Last King of Scotland…

Người Ủy Thác

Người Ủy Thác

Repo Men - Unrated Version…

Phấn Xanh

Phấn Xanh

Powder Blue - 2009

Chốt Chặn Cuối Cùng

Chốt Chặn Cuối Cùng

The Last Stand - 2013

Vua Đường Phố

Vua Đường Phố

Street Kings - 2008

Mật Vụ

Mật Vụ

Zulu - 2013

Cảnh Sát Trả Thù

Cảnh Sát Trả Thù

Freelancers - 2012

Điểm Mấu Chốt

Điểm Mấu Chốt

Vantage Point - 2008

Những Nhà Hùng Biện

Những Nhà Hùng Biện

The Great Debaters - 2007

Những Kẻ Thí Nghiệm

Những Kẻ Thí Nghiệm

The Experiment - 2010