Phim Cổ Thiên Lạc
Trùm Hương Cảng 2: Truy Sát Đại Phú Hào 2019

Trùm Hương Cảng 2: Truy…

Chasing the Dragon II: Wild…

Võ Lâm Quái Thú

Võ Lâm Quái Thú

Kung Fu Monster - 2018

Bao La Vùng Trời

Bao La Vùng Trời

Triumph in the Skies -…

Thần Thám Giá Đáo

Thần Thám Giá Đáo

An Inspector Calls - 2015

Đơn Thân Nam Nữ Phần 2

Đơn Thân Nam Nữ Phần…

Don't Go Breaking My Heart…

Cao Hải Bạt Chi Luyến 2

Cao Hải Bạt Chi Luyến…

Romancing in Thin Air -…

Trận Chiến Á Phiện

Trận Chiến Á Phiện

The White Storm - 2013

Thoát Khỏi Biển Lửa

Thoát Khỏi Biển Lửa

Out of Inferno - 2013

Thần Kỳ Hiệp Lữ

Thần Kỳ Hiệp Lữ

Mr. and Mrs. Incredible -…

Xã Hội Đen 2

Xã Hội Đen 2

Election II - 2006

Xã Hội Đen

Xã Hội Đen

Election - 2005

Bộc Khắc Vương

Bộc Khắc Vương

Poker King - 2009

Đại Nội Mật Thám Linh Linh Cẩu

Đại Nội Mật Thám Linh…

On His Majesty's Secret Service…

Thiện Nữ U Hồn

Thiện Nữ U Hồn

A Chinese Ghost Story -…

Đừng Phụ Tình Anh

Đừng Phụ Tình Anh

Don't Go Breaking My Heart…

Hào Tình 2

Hào Tình 2

Naked Ambition 3D - 2014

Ngòi Nổ

Ngòi Nổ

Flash Point - 2007

Xin Đừng Gác Máy

Xin Đừng Gác Máy

Connected - 2008

Khai Tâm Ma Pháp

Khai Tâm Ma Pháp

Magic To Win - 2011

Ám Sát

Ám Sát

Accident - 2009