Phim Ben Affleck
Liên Minh Công Lý

Liên Minh Công Lý

Justice League - 2017

Luật Ngầm

Luật Ngầm

Live By Night - 2017

Mật Danh Kế Toán

Mật Danh Kế Toán

The Accountant - 2016

Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý

Batman Đại Chiến Superman: Ánh…

Batman v Superman: Dawn of…

Cô Gái Mất Tích

Cô Gái Mất Tích

Gone Girl - 2014

Át Chủ Bài

Át Chủ Bài

Runner Runner - 2013

Điều Kỳ Diệu

Điều Kỳ Diệu

To the Wonder - 2012

Thất Nghiệp

Thất Nghiệp

The Company Men - 2010

Cuộc Chiến Cân Não

Cuộc Chiến Cân Não

State of Play - 2009