Phim Andy Lau
Trùm Hương Cảng

Trùm Hương Cảng

Chasing The Dragon - 2017

Phi Vụ Cuối Cùng

Phi Vụ Cuối Cùng

The Adventurers - 2017

Sóng Dữ

Sóng Dữ

Shock Wave - 2017

Lão Vệ Sĩ

Lão Vệ Sĩ

The Bodyguard - 2016

Giải Cứu Con Tin

Giải Cứu Con Tin

Saving Mr Wu - 2015

Tam quốc chí: Rồng tái sinh

Tam quốc chí: Rồng tái…

Three Kingdoms Resurrection Of The…

 Môn Đồ

Môn Đồ

Protégé - 2007