Phim Aaron Kwok
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc

Tây Du Ký 3: Nữ…

The Monkey King 3: Kingdom…

Mật Chiến

Mật Chiến

Eternal Wave - 2017

Đen Bạc Đỏ Tình

Đen Bạc Đỏ Tình

One Night Only - 2016

Hàn Chiến 2

Hàn Chiến 2

Cold War II - 2016

TM
Đối Tác Hoàn Hảo

Đối Tác Hoàn Hảo

Miss Partners - 2016

Đạp Huyết Tầm Mai

Đạp Huyết Tầm Mai

Port of Call - 2015

TM
Đại Náo Thiên Cung

Đại Náo Thiên Cung

The Monkey King - 2013

Bạch Ngân Đế Quốc

Bạch Ngân Đế Quốc

Empire of Silver - 2009