Phim Jing Wong
Hàng Ma Truyện

Hàng Ma Truyện

The Golden Monk - 2017

Trùm Hương Cảng

Trùm Hương Cảng

Chasing The Dragon - 2017

Thần Bài Macau 3: Phát Lộc Phát Tài

Thần Bài Macau 3: Phát…

From Vegas to Macau III…

mHD
 Lấy Chồng Hoàn Hảo

Lấy Chồng Hoàn Hảo

Marrying Mr Perfect - 2012

Cảnh Sát Tương Lai

Cảnh Sát Tương Lai

Future X-Cops - 2010

Quán Trọ Thần Tài

Quán Trọ Thần Tài

Treasure Inn - 2011