Phim Greg Berlanti
Những Huyền Thoại Của Tương Lai: Phần 4

Những Huyền Thoại Của Tương…

Legends Of Tomorrow: Season 4…

16 / 16
Mũi Tên Xanh: Phần 7

Mũi Tên Xanh: Phần 7

Arrow: Season 7 - 2018

22 / 22
Em

Em

You - 2018

10 / 10
Biệt Đội Titans: Phần 1

Biệt Đội Titans: Phần 1

Titans: Season 1 - 2018

11 / 11
Nữ Siêu Nhân: Phần 3

Nữ Siêu Nhân: Phần 3

Supergirl: Season 3 - 2017

23 / 23
Thương Mến Simon

Thương Mến Simon

Love Simon - 2018

Người Hùng Tia Chớp: Phần 4
23 / 23
Mũi Tên Xanh: Phần 6

Mũi Tên Xanh: Phần 6

Arrow: Season 6 - 2017

23 / 23
Những Huyền Thoại Của Tương Lai: Phần 3

Những Huyền Thoại Của Tương…

Legends Of Tomorrow: Season 3…

18 / 18
Mũi Tên Xanh: Phần 5

Mũi Tên Xanh: Phần 5

Arrow: Season 5 -2016

23 / 23
Người Hùng Tia Chớp: Phần 3
23 / 23
Nữ Siêu Nhân: Phần 2

Nữ Siêu Nhân: Phần 2

Supergirl: Season 2 - 2016

22 / 22
Những Huyền Thoại Của Tương Lai

Những Huyền Thoại Của Tương…

Legends Of Tomorrow: Season 2…

17 / 17
Mũi Tên Xanh: Phần 4

Mũi Tên Xanh: Phần 4

Arrow: Season 4 - 2015

23 / 23
Người Hùng Tia Chớp: Phần 2
23 / 23
Những Huyền Thoại Của Tương Lai

Những Huyền Thoại Của Tương…

Legends Of Tomorrow: Season 1…

16 / 16
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Life as We Know It…