Phim Brad Falchuk
Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 8

Ngôi Nhà Ma Ám: Phần…

American Horror Story: Season 8…

6 / 12
Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 7

Ngôi Nhà Ma Ám: Phần…

American Horror Story: Season 7…

11 / 11
Hội Nữ Sinh: Phần 2

Hội Nữ Sinh: Phần 2

Scream Queens: Season 2 -…

6 / 13
Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 6

Ngôi Nhà Ma Ám: Phần…

American Horror Story: Season 6…

10 / 10
Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 5

Ngôi Nhà Ma Ám: Phần…

American Horror Story: Season 5…

12 / 12
Hội Nữ Sinh: Phần 1

Hội Nữ Sinh: Phần 1

Scream Queens: Season 1 -…

13 / 13
Đội Hát Trung Học: Phần 2
22 / 22
Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 1

Ngôi Nhà Ma Ám: Phần…

American Horror Story: Season 1…

12 / 12