Of Horses and Men - Chuyện Ngựa Và Người - 2013
The Walking Dead: Season 5 - Xác Sống: Phần 5 - 2014 (02/16 Tập)
Wish I Was Here - Anh Ước Được Ở Đó - 2014
Planes: Fire & Rescue - Anh Hùng Và Biển Lửa - 2014
Transporter: The Series Season 2 - Người Vận Chuyển: Phần 2 - 2014 (01/12 Tập)
Castle: Season 7 - Nhà Văn Phá Án: Phần 7 - 2014 (03/23 Tập)
Stretch - Chàng Lái Xe Dũng Cảm - 2014
Arrow: Season 3 - Mũi Tên Xanh: Phần 3 - 2014 (02/23 Tập)
The Originals: Season 2 - Những Ma Cà Rồng Nguyên Thủy: Phần 2 - 2014 (01/22 Tập)
Supernatural: Season 10 - Siêu Nhiên: Phần 10 - (02/22 Tập)
The Flash - Tia Chớp - 2014 (1/10 Tập)
Gotham: Season 1 - Thành Phố Tội Lỗi: Phần 1 - 2014 (04/08 Tập)
The Purge: Anarchy - Sự Thanh Trừng 2 - 2014
Horns - Sừng - 2013 (HD)
American Horror Story: Season 4 - Ngôi Nhà Ma Ám: Phần 4 - 2014 (02/13 Tập)
Panzehir - Gác Súng - 2014 (SD)
Reign: Season 2 - Bí Mật Vương Triều: Phần 2 - 2014 (02/22 Tập)
Tiny Times 3 - Tiểu Thời Đại 3 - 2014
Homeland: Season 4 - Tổ Quốc: Phần 4 - 2014 (03/12 Tập)
Lucy - Siêu Phàm - 2014
The Vampire Diaries: Season 6 - Nhật Ký Ma Cà Rồng: Phần 6 - 2014 (02/22 Tập)
Stalker: Season 1 - Kẻ Rình Rập: Phần 1 - 2014 (02/07 Tập)
Million Dollar Arm - Tay Ném Triệu Đô - 2014
Revenge: Season 4 - Báo Thù: Phần 4 - 2014 (01/12 Tập)
White Bird in a Blizzard - Chim Trắng Giữa Bão Tuyết - 2014
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Season 2 - Đặc Vụ S.H.I.E.L.D.: Phần 2 - 2014 (04/22 Tập)
Sin City: A Dame to Kill For - Thành Phố Tội Ác 2 - 2014 (HD)
22 Jump Street - Cớm Đại Học - 2014
Once Upon a Time: Season 4 - Ngày Xửa Ngày Xưa: Phần 4 - 2014 (03/10 Tập))
Doraemon: New Nobita's Great Demon-Peko and the Exploration Party of Five - 2014